If you study or train abroad, you are more likely to increase your job prospects ...

--- หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจเป็น Instructor การสอนภาษาอังกฤษ "CELTA" และหลักสูตรปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษ "MA TESOL" เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ Intake ช่วง September & October 2015 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-019-1611 & 02-697-9017 ---

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ปิดเทอมนี้ บินลัดฟ้าไปเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาถึงประเทศออสเตรเลีย ... 

กับ English Summer Course in Perth! เตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนด้วยการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของคุณที่ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย UWA เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย กับหลักสูตร 5 สัปดาห์ หรือ 10 สัปดาห์ เริ่มเรียน 13 July

Find out more >> http://www.englishforcareer-studyabroad.com/14482578/english-summer-course-in-perth

 

 

Visitors: 16,014